Masters of Many Trades

I de sidste femten år har Johannes Weber og Niels Hamdorf hver for sig bl.a. tolket inden for de nedenstående emner og situationer. Det er vores erfaring, at man kun kan blive klogere af at sætte sig ind i en bred vifte af forskellige fag og områder: Når først man går i gang, bliver man typisk fanget af de nye og spændende sammenhænge, man opdager. Det går op for en, at der faktisk ikke er noget som helst område, der er kedeligt, hvis man fordyber sig i det. Vi lever i en videnbaseret (erhvervs)verden, hvor det er vigtigt at beherske jargonen i de forskellige discipliner og de forskellige stilniveauer, sproget kan byde på. Det er næsten som med biodiversiteten: Fagtermerne skal plejes og sproget vedligeholdes, hvis ”arterne” ikke skal uddø. Language matters ...

Tolkning under byretsmøder angående færdselssager, depositions (vidneudsagn og -afhøringer foretaget af amerikanske advokater uden for retten i Tyskland) og voldgiftssager på internationalt plan;

ved internationale konferencer om kunsten og jura og idræt og jura organiseret af den private Bucerius Law School i Hamburg; under grundlovsforhør af narkosmuglere anholdt i havneområdet i Hamborg; under det tysk-britiske forum arrangeret af British Chamber of Commerce i Tyskland;

under tiltrædelsesbesøget af Formanden for Europa-Parlamentet i Danmark, under forhandlingerne på ministerplan af Traktaten om den Faste Forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland og besøget af en delegation af newzealandske parlamentarikere hos den Hamborgske forfatningsdomstol;

ved generalforsamlingerne hos den mest traditionsrige tyske bilproducent igennem mange år og med tusindvis af aktionærer, ved prøvekørsler af tunge lastbiler i  Ostfriesland og træningsworkshops for bilmekanikere i Schwaben;

i forbindelse med et besøg af en delegation af eksperter for den kollektive trafik fra Hongkong hos Hamborgs trafikselskab (HVV), hvor tolken fik lov til selv at fungere som togfører, under forhandlinger med den tyske jernbaneinfrastrukturoperatør (Eisenbahnbundesamt) og ved konferencer om logistik og kombineret transport;

ved verdens største messe for skibsværfter og skibsudrustere, konferencer arrangeret af krydstogtsbranchen og inden for standardiseringsarbejdet angående skibsfarten i de indre europæiske farvande;

i anledning af en international luft- og rumfartsudstilling, underhøringer i delstaten Schleswig-Holsteins parlament om databeskyttelse og de sociale medier og under bilaterale regeringskonsultationer på ministerplan;

ved verdens vigtigste messe om rørlægning og beslægtet entreprenørvirksomhed, ved skibsdåben af ”Vidar”– installationsskibet, der benyttes til havmølleparker og præsentationer om tunnelelementfabrikken for den faste forbindelse over Femern Bælt;

under ”CeBIT” computermessen og landbrugs- og kvægbrugsmessen ”Euro-Tier” i Hannover og fagmessen om vindkraft ”Offshore-Wind” i Hamborg;

under en international kongres om psyko-onkologi, en verdenskonference om musikterapi og som ’medrejsende’ på en fantasirejse med en fremtidsforsker;

ved mindehøjtidigheden for 350-årsdagen af den Westfalske Fred i Münster, under en konference om militærhistorie og et seminar om forsoningsprocessen i det tidligere Jugoslavien;

under en udflugt i mere end tusind meters dybde i en kulmine i Sprockhövel, under flyturen til en sikkerhedskonference på øen Helgoland med en helikopter fra det tyske forbundspoliti og en arbejdsfrokost på en russisk isbryder i Murmansk;

når det drejer sig om interne drøftelser i tyske storbanker, investorer-roadshows organiseret af investeringsfonde, der forvalter formuer i millardstørrelse og gallaaftener i førende internationale revisonsfirmaers regi;

under flere kontrolbesøg i tyske slagtehuse og såkaldte audits angående levnedsmiddelsikkerheden foretaget af EU-Kommissionen og ved gruppe- og udvalgsmøder i Europa-Parlamentet;

ved et live interview med den amerikanske ambassadør i tysk fjernsyn (ARD-tagesthemen), under en serie af samtaler mellem forhenværende forbundskansler Helmut Schmidt og andre older statesmen i Hamborgsenatets gæstehus og under pressemødet, hvor den tyske udgave af BBC-børneserien „Teletubbies“ blev lanceret;

under et ESU-møde (europæisk samarbejdsudvalg) langt ude på landet i Sverige, medarbejdermøder („town hall meetings“) hos store foretagener inden for international agrobusiness, og når kvartalsregnskabet fremlægges på en kemigigants egen fjernsynskanal;

under performance-udstillingen „De Udøde – en kunstnerisk håndtering af zombies“ i Kampnagelfabrik i Hamborg, en paneldiskussion med en af veteranerne af Christopher-Street-Day demonstrationerne iNew York og ved en workshop hvor der skulle hækles koraller der illustrerer og forståeliggører ikke-euklidisk geometri;

under en delegationsrejse med medlemmer af Europa-Parlamentet til Nordkap, et todagesmøde om bord på et krydstogtsskib i Adriaterhavet hvor franchisetagerne af en stor cateringkoncern mødtes og under et festmåltid i kajsersalen på Hamborgs Rådhus;

når det gælder vejmarkeringer og rumlestriber, elektroisoleringslakker og produkter fra næringsmiddelindustrien fremstillet og eksporteret til hele verden af lokale firmaer i Nordtyskland.

To tredjedele af vore kunder er store og mellemstore firmaer der er meget fokuseret på „value for money“. Her benytter man sig gerne af vore sproglige kompetencer, når det netop ikke er tilstrækkeligt at kunne tale nogenlunde ”flydende engelsk“ – f.eks. ved aktieselskabernes generalforsamlinger, under townhall meetings hvor en repræsentant for det amerikanske moderselskab kommer og taler til hele personalet, under forhandlinger med udenlandske investorer, ved Europæiske Samarbejdsudvalgsmøder, i økonomiske udvalg og komiteer, i sammenhæng med investorkommunikationsarrangementer (road shows), bestyrelsesmøder, pressemøder, tv-interviews, myndighedsgodkendelsesprocesser m.m. hvor der er brug for tolke, som modvirker den babylonske sprogforvirring.